Provincentrs
 
Elijas nams

www.elijasnams.lv

Biedrība “Elijas nams” dibināta ar nolūku palīdzēt visiem, kas vēlas sevi garīgi pilnveidot, atjaunot garīgos spēkus, atrisināt garīgu satricinājumu vai izdegšanas radītas problēmas.

Biedrība veicina kontemplatīvās (klusās jeb bezpriekšmetiskās) meditācijas mācīšanos Latvijā un dialogu starp dažādām reliģiskajām tradīcijām. Tā ir pirmā šāda veida organizācija Latvijā.

Biedrības “Elijas nams” izveidotājs un vadītājs - Dr. theol., LELB mācītājs Juris Rubenis.