Provincentrs
 

Lignum Latvija


LIGNUM LATVIJA SIA logo ideja balstīta saudzīgā attieksmē pret vienu no Latvijas lielākajām bagātībām - mežu. Logo izmantotie simboli aizgūti no cirsmu karšu apzīmējumiem, kur L simbolizē kailcirti, bet tam sekojošais egles simboliskais atveidojums - jaunaudzi. Izvēlētā simbolika teicami saskan ar Lignum Latvija vīziju par apzinīgu, saudzīgu un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Logo izmantotā zaļā krāsa akcentē "zaļo domāšanu", ar ko uzņēmums Lignum Latvija lepojas.

 

 

Stila grāmata

 

Logo 
Veidlapa un vizītkarte